top of page

PRIVACY POLICY

sparQle respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Om uw bestelling succesvol af te kunnen ronden, verzamelen wij een aantal noodzakelijke gegevens van u. Deze worden in een beveiligde omgeving bewaard (MFA).

Indien u gebruikt maakt van de mogelijkheid tot on-line betaling, dan heeft sparQle geen enkele toegang tot uw gegevens. Uw betaling wordt afgehandeld door onze payment provider (Mollie).

Wij gebruiken uw e-mail adres om u op de hoogte te houden van aanbiedingen en updates over sparQle. Stelt u hier gaan prijs op, dan kunt u dit te allen tijde bij ons aangeven. U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij verzamelen in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen.

Payment Methods
bottom of page